Super Biuro Rachunkowe


+48 22 290 72 87
office@axon-group.pl

usługi księgowe, kadry i płace, rozliczenia podatkowe

Przejdź do treści

Menu główne:

AXON GROUP SP. Z O.O.
Super Biuro Rachunkowe w centrum Warszawy powstało z myślą o świadczeniu najwyższej jakości usług w najbardziej dogodnej formie. Naszym atutem jest dostosowanie się do klienta zarówno w kwestiach prowadzenia współpracy jak i odbierania dokumentów czy załatwiania wszelkich formalności on – line.

Jesteśmy zespołem doświadczonych i zaangażowanych osób które od wielu lat zajmują się księgowością oraz kadrami i płacami na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Świadczymy usługi w pełnym zakresie i dostosujemy ofertę oraz skroimy usługę na miarę indywidualnych potrzeb klienta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Axon usługi księgowe i rachunkowe
AXON GROUP SP. O.O.
biuro rachunkowe
ewidencja VAT
ekwiwalent
lista płac
AXON GROUP SP. O.O.
Nasze usługi
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej
W ramach tej usługi zajmujemy się:
 • Kontrolą dokumentów pod względem formalnym
 • Prowadzeniem ewidencji przychodów
 • Prowadzeniem ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • Sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzaniem deklaracji VAT-7 VAT – 7K
 • Wsparcie oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień w przypadku kontroli podatkowej bądź skarbowej
 • Sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
W ramach tej usługi zajmujemy się:
 • Kontrolą dokumentów pod względem formalnym oraz rachunkowym
 • Bieżącą ewidencją operacji gospodarczych
 • Prowadzeniem ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz przebiegu pojazdów
 • Sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, VAT-7K a także informacji podsumowujących VAT-UE
 • Miesięcznym lub kwartalnym rozliczaniem podatku dochodowego
 • Sporządzaniem i dostarczaniem rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;
Księgi handlowe
W ramach tej usługi zajmujemy się:
 • Kontrolą dokumentów pod względem formalnym
 • Bieżącą ewidencją operacji gospodarczych
 • Prowadzeniem księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięcznym lub kwartalnym rozliczeniem podatku dochodowego
 • Sporządzaniem bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Bieżącą kontrolą zobowiązań i należności, wystawianiem potwierdzeń sald
 • Otwieraniem ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont na dzień rozpoczęcia działalności
Kadry i płace
W ramach tej usługi zajmujemy się:
 • Sporządzaniem list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
 • Wyliczaniem wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • Wyliczaniem urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywaniem przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Wyliczaniem miesięcznych składek ZUS, sporządzaniem deklaracji oraz przesyłaniem ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Przygotowywaniem zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzaniem informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Obsługą zarówno firm mikro, małych, dużych jak i jednostek samorządowych
 • Prowadzeniem spraw kadrowo – pracowniczych dotyczących czasu pracy jak zwolnienia, urlopy, wszelkiego rodzaju obsługa pracownika
AXON GROUP SP. O.O.
Standardy naszej pracy
Standardy, jakimi kieruje się nasze Biuro Ksiegowe, to :

• wsparcie przy wszelkiego rodzaju kontrolach związanych z obsługą księgową oraz kadrowo – płacową
• elastyczne podejście do przesyłania bądź odbierania dokumentacji
• dostosowanie do systemu pracy naszych Klientów
• najwyższy poziom usług oraz dostęp do naszej wiedzy i pomocy w cenie usługi
• absolutne zaangażowanie

AXON GROUP SP. O.O.
Cennik
KPiR
ilość dokumentów cena netto
do 30150
31 – 60
250
61 – 90
350
91- 120
450
121 – 150
550
151 – 180
650
181 - 210
750
Pełna księgowość
ilość dokumentów cena netto
do 30300
31 – 60
500
61 – 90
700
91- 120
900
121 – 150
1100
151 – 180
1400
181 - 210
1700
Listy płac
ilość osób cena netto/osoba
do 1050
powyżej 10
30
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 Polisa OC - wykonywanie usług w zakresie polityki kadrowo- płacowej
Compensa 001019121
 Polisa OC - usługowe wykonywanie doradztwa podatkowego
Compensa  001019120
 Polisa OC - działalność rachunkowo księgowa Compensa  001019119
 
Axon Group Sp. z o.o.
00-372 Warszawa
ul. Foksal 18
NIP5252593344
 
KONTAKT
Biuro
nr.tel.: 22 290 72 87
nr tel: 511 676 873
e-mail: office@axon-group.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego